nybjtp

Modificirani škrob

 • Modificirani škrob

  Modificirani škrob

  Imenuje se tudi škrobni derivati, ki se proizvajajo s fizikalno, kemično ali encimsko obdelavo z naravnim škrobom, da se spremenijo, okrepijo ali poslabšajo nove lastnosti z molekularno cepitvijo, preureditvijo ali uvedbo novih substituentskih skupin.Obstaja veliko načinov za spreminjanje živilskega škroba, kot so kuhanje, hidroliza, oksidacija, beljenje, oksidacija, esterifikacija, eterifikacija, zamreženje itd.

  Fizično spreminjanje
  1. Predželatinizacija
  2. Zdravljenje z obsevanjem
  3. Toplotna obdelava

  Kemična modifikacija
  1. Esterifikacija: Acetilirani škrob, esterificiran z anhidridom ocetne kisline ali vinilacetatom.
  2. Eterifikacija: hidroksipropil škrob, eterificiran s propilen oksidom.
  3. Škrob, obdelan s kislino, obdelan z anorganskimi kislinami.
  4. Alkalno obdelan škrob, obdelan z anorgansko alkalijo.
  5. Beljen škrob, obdelan z vodikovim peroksidom.
  6. Oksidacija: Oksidiran škrob, obdelan z natrijevim hipokloritom.
  7. Emulgiranje: natrijev škrob oktenilsukcinat, esterificiran z oktenil jantarnim anhidridom.